Hoạt động của Hiệp Hội Hạt Hồ Đào Mỹ

Sự kiện ngành

Các sự kiện trong ngành Hồ đào được tổ chức quanh năm và bởi các đơn vị tổ chức quốc gia và tiểu bang. Để biết thông tin và chi tiết sự kiện cụ thể hoặc nếu bạn muốn tham dự sự kiện, vui lòng liên hệ ban tổ chức để biết thêm thông tin.

Bất kỳ người nào trồng hoặc kinh doanh Hạt hồ đào quan tâm đến việc tham gia vào các sự kiện của Hiệp Hội các Nhà trồng Hồ Đào Mỹ, xin vui lòng bấm vào đây hoặc gửi email đến [email protected]s.org. Thông tin của bạn sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi về những người có nhu cầu tham gia vào các sự kiện quốc tế như triển lãm thương mại hoặc các hoạt động thương mại.

Thông tin quan trọng

Sự kiện sắp tới

No posts found.