Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Có hiệu lực từ Ngày 22 tháng 5 năm 2018

Trong nỗ lực duy trì dịch vụ hiệu quả và tôn trọng quyền riêng tư của những người ghé thăm trang web U.S PECAN GROWERS COUNCIL (Trang web) và giao dịch điện tử với US PECAN GROWERS COUNCIL, US PECAN GROWERS COUNCIL đã thiết lập và đăng chính sách bảo mật sau đây. Chính sách bảo mật này được tích hợp vào và là một phần của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web của chúng tôi.

US PECAN GROWERS COUNCIL cam kết giữ bí mật địa chỉ email của bạn. Chúng tôi không bán, thuê hoặc cho bên thứ ba thuê email của các thành viên, người tham dự cuộc họp hoặc bất kỳ ai khác mà chúng tôi tiến hành kinh doanh.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ, số điện thoại và số fax, địa chỉ e-mail và thông tin thẻ tín dụng. US PECAN GROWERS COUNCIL có thể sử dụng và lưu trữ thông tin như vậy để thông báo cho bạn về công việc của U.S. PECAN GROWERS COUNCIL; cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu; bảo vệ trạng thái thành viên của bạn; hoàn thành đóng góp trực tuyến của bạn; phân tích, đánh giá và cải thiện nhu cầu và lợi ích của thành viên và các thành viên tiềm năng; thông báo cho bạn về tin tức, hoạt động, các khóa học và chương trình, dịch vụ và lợi ích của US PECAN GROWERS COUNCIL; và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp khác. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể được trao cho bên thứ ba để hoàn thành giao dịch kinh doanh cụ thể thay mặt cho U.S. PECAN GROWERS COUNCIL.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho các cơ quan thích hợp nếu chúng tôi phải hầu tòa hoặc theo lệnh tòa, hoặc nếu chúng tôi có yêu cầu pháp lý để tiết lộ thông tin đó. Chúng tôi cũng có thể sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn để thiết lập hoặc thực hiện các quyền pháp lý của chúng tôi, để thực thi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng [liên kết đến Điều khoản và Điều kiện Sử dụng tại đây], để khẳng định và bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc nếu chúng tôi cho rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện các hành động khác liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị nghi ngờ hoặc gian lận hoặc các mối đe dọa tiềm tàng đối với sự an toàn của bất kỳ người nào

Nếu U.S. PECAN GROWERS COUNCIL.được sát nhập hoặc chuyển một phần hoặc tất cả cho một pháp nhân khác, chúng tôi có thể chuyển thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi cho tổ chức đó như một phần của giao dịch đó.

Mẫu đăng ký và đơn đặt hàng

Để đăng ký hoặc đăng ký một chương trình; tham dự các sự kiện, cuộc họp hoặc hội nghị của  U.S PECAN GROWERS COUNCIL; hoặc yêu cầu sản phẩm hoặc dịch vụ; bạn có thể được yêu cầu điền vào đơn đăng ký hoặc đơn đặt hàng và cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi sẽ sử dụng để xử lý đăng ký hoặc đơn đặt hàng của bạn.

Trong một số trường hợp, một chương trình được truy cập thông qua Trang web có thể được tài trợ chung hoặc đồng tài trợ với các tổ chức khác và việc đăng ký có thể hoặc không thể được xử lý bởi U.S. PECAN GROWERS COUNCIL. Trong trường hợp như vậy, chính sách bảo mật này sẽ không áp dụng – thay vào đó, chính sách bảo mật của bên thứ ba đó sẽ được áp dụng.

Xin lưu ý rằng U.S PECAN GROWERS COUNCIL không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng tư của các tổ chức khác (hoặc việc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin khác của bạn) và từ chối mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên quan đến điều đó. Ngoài ra, tên và thông tin của bạn có thể xuất hiện trên danh sách đăng ký hoặc danh sách người tham dự được phân phối tại các sự kiện, hội thảo và hội nghị của PECAN GROWERS COUNCIL cho những người tham dự và bên thứ ba khác.

Xin lưu ý rằng US PECAN GROWERS COUNCIL cung cấp cho nhà tài trợ và triển lãm Hội nghị thường niên với tên và địa chỉ bưu điện của người tham dự, chứ không phải địa chỉ email. Người tham dự được cấp quyền truy cập vào danh sách tên và tổ chức (kể cả quốc gia) của những người tham dự đã đăng ký.

Tệp cookie và Nhật ký truy cập

Cookie là các mẩu thông tin được lưu trữ được sử dụng để cung cấp điều hướng truy cập dễ dàng hơn trên Trang web, chẳng hạn như mật khẩu đã lưu; để xác định xu hướng người sử dụng, chẳng hạn như lượt xem trang; và cho các mục đích nội bộ khác, chẳng hạn như đánh giá hiệu quả của Trang web. Bạn có tùy chọn thiết lập máy tính của bạn để vô hiệu hóa cookie hoặc để cảnh báo bạn khi cookie đang được sử dụng. Nếu bạn chọn tắt cookie, xin lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể không hoạt động.

Liên kết

Có các liên kết đến các trang web khác trên Trang web này. Xin lưu ý rằng US PECAN GROWERS COUNCIL không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các trang web khác và từ chối mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên quan đến các trang web được liên kết đó.

Bảo vệ

Đăng ký trực tuyến và các thông tin như số thẻ tín dụng sẽ được bảo vệ bằng cách sử dụng phương thức mã hóa thương mại được chấp nhận. Tuy nhiên, trong khi chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, xin lưu ý rằng không có phương pháp truyền tải điện tử nào hoàn hảo, và chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chúng. Nếu bạn biết được bất kỳ vi phạm nào về bảo mật Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

Cập nhật Thông tin cá nhân và Sự tham gia

Bạn có thể liên hệ với U.S. PECAN GROWERS COUNCIL như được nêu bên dưới để cập nhật thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, chọn tham gia hoặc chọn không tham gia bất kỳ dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ cung cấp các tùy chọn tham gia và không tham gia áp dụng cho dịch vụ hoặc sản phẩm đang được cung cấp.

Cập nhật chính sách bảo mật

Nếu có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi đó trên trang này với giải thích phù hợp.

Chấp nhận các Điều khoản về chính sách bảo mật của chúng tôi

Sử dụng trang web U.S.PECAN GROWERS COUNCIL đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách bảo mật của chúng tôi. Các chuyến thăm liên tục của bạn đến trang web của US PECAN GROWERS COUNCIL sau khi các thay đổi được đăng lên đối với chính sách này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

U.S. Pecan Growers Council
P. O. Box 7606
Tifton, Georgia 31793
+1-229-392-8997
[email protected]