Bảng kích cỡ hạt Hồ đào

Kích cỡ hạt Pecans

Có hơn 1.000 loại hạt hồ đào, nhiều loại được đặt tên theo tên các bộ lạc Da đỏ bản địa. Khoảng 20 loại đang sử dụng cho mục đích thương mại. Kích cỡ phổ biến nhất là nguyên cánh và mảnh bể, nhưng có một số sản phẩm khác gồm bột thô, bột mịn và thậm chí cả dầu hồ đào.

Nguyên cánh siêu khủng

200-250 hạt/pound
440-550 hạt/kg

Nguyên cánh siêu khủng cỡ vừa

251-300 hạt/pound
551-660 hạt/kg

Nguyên cánh ngoại cở

301-350 hạt/pound
661-770 hạt/kg

Nguyên cánh siêu to

351-450 hạt/pound
771-990 hạt/kg

Nguyên cánh lớn

451-550 hạt/pound
991-1200 hạt/kg

Nguyên cánh trung

551-650 hạt/pound
1201-1430 hạt/kg

Nguyên cánh nhỏ

651-800 hạt/pound
1431-1760 hạt/kg

Bể siêu khủng

Trên sàn 9/19”
Trên 14.3mm

Bể siêu lớn

Dưới sàng 9/16” trên sàng 8/16”
Dưới sàng 14.3mm trên sàng 12.7mm

Bể lớn

Dưới sàng 8/16” trên sàng 6/16”
Dưới sàng 14.3mm trên sàng 12.7mm

Bể lớn/trung

Dưới sàng 6/16” trên sàng 5/16”
Dưới sàng 9.5mm trên sàng 7.9mm

Bể trung

Dưới sàng 5/16” trên sàng 4/16”
Dưới sàng 7.9mm trên sàng 6.4mm

Bể nhỏ

Dưới sàn 4/16” trên sàn 3/16”
Dưới sàng 6.4mm trên sàng 4.8mm

Bể vụn

Dưới sàng 3/16” trên sàng 2/16”
Dưới sàn 4.8mm trên sàng 3.2mm

Hạt nhỏ

Dưới sàng 2/16” trên sàng 1/16”
Dưới sàng 3.2mm trên sàng 1.6mm

Bột

Dưới sàng 1/16”
Dưới sàn 1.6mm

Ưu đãi của National Pecan Company

Tìm hiểu thêm