Lưu trữ và bảo quản hạt Hồ đào

Xử lý và Bảo quản

Việc bảo quản đúng cách sẽ đảm bảo chất lượng và duy trì hương vị tự nhiên và mùi thơm của hạt hồ đào. Hạt hồ đào nên được lưu trữ trong các hộp kín, như túi ni lông kín, ở nhiệt độ thấp để kéo dài thời gian sử dụng.

Không bảo quản ở nhiệt độ phòng vì hàm lượng chất béo tốt của hạt hồ đào sẽ suy giảm rất nhanh.

Cách lưu trữ tốt nhất

Đông lạnh trong túi ni lông được đóng kín để tránh tình trạng hạt hồ đào hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác. Đóng gói và lưu trữ đúng cách tại nhiệt độ đông đá (0 độ C, 32 độ Fahrenheit hoặc thấp hơn), cho cả hạt đã tách vỏ và hạt còn vỏ sẽ giữ được độ tươi của hạt trong hai năm hoặc lâu hơn. Hồ đào còn vỏ cứng đông lạnh sẽ vẫn có thể sử dụng được thêm hai năm nữa.

Cách lưu trữ

Giữ lạnh trong bao dán kín để tránh hấp thụ mùi hôi từ thực phẩm khác. Giữ lạnh ở nhiệt độ 4 độ C; 40 độ F, hồ đào đã được bóc vỏ nếu đóng gói đúng cách sẽ giữ được độ tươi ngon trong khoảng 6 tháng. Hồ đào còn vỏ cứng sẽ vẫn tươi ngon trong 9-12 tháng.

Pecan có thể được rã đông và tái đông lạnh mà không mất chất lượng