Giới thiệu

Sứ mệnh của Hiệp hội Các Nhà trồng Hồ đào Mỹ

Sứ mệnh của Hiệp Hội Các Nhà trồng Hồ đào Mỹ là phát triển các chiến lược và mở rộng các hoạt động quốc tế nhằm quảng bá và đẩy mạnh kinh doanh hạt Hồ đào Mỹ tại thị trường nước ngoài. Mục tiêu chính là quảng bá hạt Hồ đào như một thực phẩm tốt cho sức khỏe, giàu dinh dưỡng và là một thành phần quan trọng trong cả các món ăn gia đình và trong ngành chế biến thực phẩm. Các hoạt động này được tài trợ từ các doanh nghiệp tư nhân và các quỹ trực thuộc các chương trình tiếp thị liên bang do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) Bộ phận Dịch vụ Nông nghiệp nước ngoài quản lý.

Chiến lược quốc tế

The USPGC has successfully undertaken marketing activities since 2010 in Canada, China, India, South Korea, Turkey, the United Arab Emirates, Western Europe, and Vietnam.  Operations at the present time are focused on China, India, South Korea, Turkey and Vietnam.